top of page
Vaaliteemat
Laadukkaat ja vaikuttavat sosiaalipalvelut osana ihmisten hyvinvointia
  • Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava

  • Palveluihin ja palveluissa ohjaamista on vahvistettava osana eri toimijoiden työtä

  • Perheiden varhaisen tuen ja lastensuojelun palvelujen resurssien riittävyydestä on huolehdittava

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus ja koulutus perheiden arjen turvana
  • Päiväkoti- ja kouluverkoston kattavuudesta ja saavutettavuudesta on huolehdittava

  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön moniammatillisuuteen ja rekrytointiin on panostettava

  • Koulujen oppilashuollon, erityisesti kuraattori- ja psykologityön, resursseja on vahvistettava

Työntekijöihin investoimalla hyvinvointia kuntalaisille
  • Sosiaalipalvelujen asiakasmitoitukset suositusten mukaisiksi

  • Työntekijöille riittävästi mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen työn ohessa

OI000027.JPG.jpg
bottom of page