top of page
Vaaliteemat
Laadukkaat ja saavutettavat palvelut
Vaaliteema 1
Työhyvinvointia tukevaa resurssointia
Vaaliteema 2
Vaaliteema3
sdp_2021_rantanen_riikka-3.jpg
Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
  • Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin

  • Vahvistetaan palveluohjausta osana eri toimijoiden työtä

  • Turvataan koulujen oppilashuollon, erityisesti kuraattori- ja psykologityön, resurssit

  • Huolehditaan riittävistä resursseista perheiden varhaisen tuen palveluissa ja lastensuojelussa

  • Palvelujen asiakasmitoitukset suositusten mukaisiksi

  • Työntekijöille riittävästi mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen työn ohessa

  • Varmistetaan työntekijöille oman alan ammatillinen johto ja tuki

  • Ihmisten tarpeet palvelujen lähtökohtana sekä päätöksenteon ja kehittämisen keskiössä

  • Kehitetään palveluja avoimesti ja monialaisessa yhteistyössä

  • Hyödynnetään päätöksenteossa laaja-alaisesti alueen asiantuntijoita, toimielimiä ja järjestöjä

bottom of page